THÁM TỬ ĐIỀU TRA BIỂN SỐ XE

Là một thám tử chuyên nghiệp không những bạn cần phải giỏi về kiến thức nghiệp vụ chuyên môn mà còn phải có nhiều kỹ năng bổ trợ khác nữa. Chỉ có tố chất tốt thôi chưa đủ mà các thám tử tư cần học hỏi, trau dồi và bổ sung kiến thức liên tục thì mới có thể trở thành một thám tử giỏi.

Việc hiểu được các ký tự trên biển số xe có thể giúp bạn dễ dàng hiểu được nó muốn truyền tải điều gì, và có định hinh sơ bộ về chủ sở hữu của nó. Sau đây thám tử Toàn Năng xin gửi đến quý vị bài viết sau đây về ý nghĩa của biển số xe. Trên thực tế, các kí tự này đều được quy định trong Thông tư số 01/2007/TT-BCA-C11 do Bộ Công an ban hành.

Ký hiệu trên biển số xe có ý nghĩa gì?

Các kí hiệu chữ cái xuất hiện trên biển số xe như QT, DA, KC, TM có ý nghĩa gì không? Đây là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm, thậm chí có những cuộc tranh cãi thú vị xoay quanh chuyện “đoán già, đoán non” những kí tự trên biển số. Hãy cùng tìm hiểu.

- Xe không làm kinh doanh của cơ quan hành chính nhà nước; cơ quan quyền lực nhà nước; cơ quan xét xử, kiểm sát; lực lượng Công an nhân dân; các cơ quan của Đảng; tổ chức chính trị - xã hội: Biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng. Sê-ri biển số sử dụng 1 trong 5 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E.

- Xe của các doanh nghiệp; xe làm kinh tế của cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức sự nghiệp; sự nghiệp có thu; xe cá nhân: Biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen. Sê-ri biển số sử dụng 1 trong 15 chữ cái sau đây: F, H, K, L, M, N, P, R, S, T, U, V, X, Y, Z.

- Xe của các dự án có ký hiệu “DA”.

- Rơ-moóc, sơ-mi rơ-moóc có ký hiệu “R”.

- Biển số xe trong quân đội: Các xe mang biển kiểm soát màu đỏ. Ký hiệu chữ gồm 2 chữ cái đi liền nhau, trong đó chữ cái đầu tiên có nghĩa là:

+ A: Quân đoàn. Ví dụ, AA là Quân đoàn 1, AB là Quân đoàn 2.

+ B: Bộ Tư lệnh hoặc Binh chủng. Ví dụ, BT là Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp, BD (Bộ Tư lệnh Đặc công), BH (Bộ Tư lệnh Hóa học), BC (Binh chủng Công Binh), BT (Binh chủng Thông tin liên lạc), BP (Bộ tư lệnh biên phòng).

+ H: Học viện. Ví dụ, HB là Học viện lục quân, HH là Học viện quân y.

+ K: Quân khu. KA (Quân khu 1), KB (Quân khu 2), KC (Quân khu 3), KD (Quân khu 4), KV (Quân khu 5), KP (Quân khu 7), KK (Quân khu 9), KT (Quân khu Thủ đô).

+ Q: Quân chủng. QP (Quân chủng Phòng không), QK (Quân chủng không quân), QH (Quân chủng hải quân).

+ T: Tổng cục. TC (Tổng cục Chính trị), TH (Tổng cục Hậu cần), TK (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng), TT (Tổng cục kỹ thuật), TM (Bộ Tổng Tham mưu).

+ Xe Quân đội làm kinh tế có ký hiệu “KT”.

- Biển số xe cơ quan, tổ chức và cá nhân nước ngoài: 

+ Xe của tổ chức quốc tế và nhân viên nước ngoài có thân phận ngoại giao làm việc cho các tổ chức đó: biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen; có sê-ri ký hiệu QT hay NG màu đỏ. Riêng biển số xe của người đứng đầu cơ quan đại diện các tổ chức của Liên hợp quốc, có thêm gạch màu đỏ đè ngang lên giữa các chữ số chỉ quốc tịch và thứ tự đăng ký.

+ Xe của tổ chức; văn phòng đại diện; cá nhân người nước ngoài (kể cả lưu học sinh): biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen, có ký hiệu “NN”.