NGHIỆP VỤ THÁM TỬ

THÁM TỬ TƯ LÀ GÌ?

09/02/2018

1. Định nghĩa Thám tử tư (viết tắt tên quốc tế tiếng Anh là: PI-Private investig... ...
Xem thêm

AI CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC THÁM TỬ TƯ?

09/02/2018

Ở Việt Nam hiện tại những người làm thám tử tư không phân biệt đảng phái tôn giáo, xu hướng... ...
Xem thêm

NHỮNG KỸ NĂNG CẦN THIẾT CỦA MỘT THÁM TỬ

09/02/2018

Thám tử là một nghề đặc thù, ngoài yêu cầu khắc khe về nghiệp vụ thì yếu tố về tố chất và đ... ...
Xem thêm

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, THEO DÕI CỦA THÁM TỬ TOÀN NĂNG

09/02/2018

Là một thám tử chuyên nghiệp được công ty thám tử Toàn Năng hướng dẫn, đào tạo bài bản thì ... ...
Xem thêm

THÁM TỬ CHUYÊN NGHIỆP

09/02/2018

Khi nhắc tới công việc của Thám Tử , mọi người đều nghĩ ngay đến những người chuyên vi... ...
Xem thêm

THÁM TỬ ĐIỀU TRA BIỂN SỐ XE

09/02/2018

Là một thám tử chuyên nghiệp không những bạn cần phải giỏi về kiến thức nghiệp vụ chuy... ...
Xem thêm